4. Salmon Delight Combo (18 pcs)

4 pieces salmon sashimi, 4 pieces salmon sushi, 2 pieces salmon rose, 8 pieces spicy salmon roll.

$ 29.99